O Nama

Naše preduzeće se bavi isporukom I instaliranjem Solarnih Sistema za proizvonje elektricne energije i zagrevanje vode.   

PRIMENA SOLARNE ENERGIJE

Fotonaponski  sistemi

Solarna energija za napajanje elektricnih uređaja je najjeftina i ekološki čista energija.

Putem instaliranja solarnog sistema može se obezbediti najekonomčni rad kucnih i kancelarijiskih uređaja, industrijskih mašina, vodenih pumpa.

Fotonaponski sistemi obezbeđuju efektivno besplatno korišćenje solarne energije za proizvodnju  elektrićne energije. Istovremeno korisčenjem fotonaponskog modula korisnik daje doprinos zaštititi životne sredine i smanjenju emisije СО2.

Sada, kada cena energije raste, fotonaponski  sistemi su naćin da uštedite na svojim troskovima i da postanete nezavisni od konvencionalnih goriva.

Proizvedena elektrićna energija se može koristiti za sopstvene potrebe ili možete da je preusmerite na javnu mrežu. Ako želite da bez problema obezbedite generisanje čiste enegije za duži vremenski period vi treba da se oslonite na najbolji kvalitet.

Naše preduzeće instalira najnovije solarne fotonaponske sisteme po najpovoljnim cenama i dužim garantnim rokom. Mi radimo iskljucivo sa proizvodima vodećih Evropskih proizvodjača, a profesionalno izvođenje je garancija visoke efikasnosti pri radu

 

Solarno navodnjavanje

Fotonaponsko napajanje vodenih pumpa rešava problem sa navodnjavanjem poljoprivrednin prostora gde ne postoji mreža za electricnu energiju. Primena solarnih pumpa za navodnjavanje je neuporedivo jeftinije od upotrebe pumpi sa dizel motorom.

 

 

                                       

 

Solarni sistemi za zagrevanje sanitarnoj vode

Ne postoji boljie efikasni metod zagrevanja sanitarne  vode od korišćenja solarne energije.

Solarni sistemi sa vakumskim kolektorom se koriste za zagrevanje vode za kućnu i industrijsku upotrebu, kao pomoć pri zagrevanju prostora, za zagrevanje bazena i t.d. Mi nudimo samo visoko efika sne i visoko kvalitetne solarne module i uređaje, što garantuje njihov dug i besprekoran rad.

                                                          

 

Termodinamićki solarni sistemi

Rade na suncu, kiši, vetru , čak i noću!

Ovi solarni sistemi koriste novu tehnologiju sa upotrebom termodinamičnih panela. Najekološko rešenje za grejanje.

  • Prvi na tržištu sa sunčanim klimama i čilerima sa termodinamičnim panelima.

 

  • Grejanje i topla sanitarna voda: za  grejanje su efikasna kombinacija- hibrid toplotne pumpe + solarni kolektori. Termodinamički solarni sistemi mogu se koristite za grejanje – solarnu energiju kao direktnog sunčevog zračenja i toplotnu energiju iz okruženja.

 

  • Ovi sistemi  grejanja su kombinacija visoke efikasnosti i razumne niske cene   što je veoma interesantno rešenje za veliki broj stanovnika koji

 

  • žele da optimizuju svoje troškove grejanja.

 

  • Dva termodinamička sistema   u potpunosti pokrivaju potrebe stana ili kuća za toplom vodom

 

             

 

 

Top