O Nama

Naše preduzeće se bavi isporukom I instaliranjem Solarnih Sistema za proizvonje elektricne energije i zagrevanje vode.   

PRIMENA SOLARNE ENERGIJE

Fotonaponski  sistemi

Solarna energija za napajanje elektricnih uređaja je najjeftina i ekološki čista energija.

Putem instaliranja solarnog sistema može se obezbediti najekonomčni rad kucnih i kancelarijiskih uređaja, industrijskih mašina, vodenih pumpa.

Fotonaponski sistemi obezbeđuju efektivno besplatno korišćenje solarne energije za proizvodnju  elektrićne energije. Istovremeno korisčenjem fotonaponskog modula korisnik daje doprinos zaštititi životne sredine i smanjenju emisije СО2.

Sada, kada cena energije raste, fotonaponski  sistemi su naćin da uštedite na svojim troskovima i da postanete nezavisni od konvencionalnih goriva.

Proizvedena elektrićna energija se može koristiti za sopstvene potrebe ili možete da je preusmerite na javnu mrežu. Ako želite da bez problema obezbedite generisanje čiste enegije za duži vremenski period vi treba da se oslonite na najbolji kvalitet.

Naše preduzeće instalira najnovije solarne fotonaponske sisteme po najpovoljnim cenama i dužim garantnim rokom. Mi radimo iskljucivo sa proizvodima vodećih Evropskih proizvodjača, a profesionalno izvođenje je garancija visoke efikasnosti pri radu

Solarno navodnjavanje

Fotonaponsko napajanje vodenih pumpa rešava problem sa navodnjavanjem poljoprivrednin prostora gde ne postoji mreža za electricnu energiju. Primena solarnih pumpa za navodnjavanje je neuporedivo jeftinije od upotrebe pumpi sa dizel motorom.

 

                                       

 

Solarni sistemi za zagrevanje sanitarnoj vode

Ne postoji boljie efikasni metod zagrevanja sanitarne  vode od korišćenja solarne energije.

Solarni sistemi sa vakumskim kolektorom se koriste za zagrevanje vode za kućnu i industrijsku upotrebu, kao pomoć pri zagrevanju prostora, za zagrevanje bazena i t.d. Mi nudimo samo visoko efika sne i visoko kvalitetne solarne module i uređaje, što garantuje njihov dug i besprekoran rad.