SISTEMI ZA MONTAŽU

 FOTONAPONSKIH PANELA

sistemi-za-montazu

 

 

SISTEMI ZA MONTAŽU FOTONAPONSKIH PANELA

 

Ravne krovne konstrukcije, krovne i podzemne konstrukcije za fleksibilne i brze instalacije
Fleksibilna rešenja kako za ravne tako i za krovove sa nagibom, kao i za instalacije na zemlji.
Brza instalacija, niski troškovi za transport i skladištenja, optimalne strukturne vrijednosti.

Montažni sistemi  su proizvedeni na posebno štedljivom materijalu način i sa optimalnom ergonomijom.

 

  • Sistemi za keramičke krovove
  • Sistemi za integraciju krova
  • Sistemi za vlakno-cementni, trapezni lim i sendvič krovove
  • Sistemi za valovite krovne pločice i burad krova
  • Sistemi za ravne krovove, Montaža sa balastom
  • Sistemi za ravne krovove za instalacije sa orijentacijom na istok / zapad
  • Aerodinamički sistemi za montiranje na zemlji
  • Carportovi
  • Sistemi podzemne montaže , Sa betonske osnove
  • Prilagođeni setovi za instalacije na zemlji

Više informacije  ovde