Kontroler

Kontroler

KONTROLER

Kontroler  ima bitnu ulogu u fnkcionisanju solarnog sistema. On meri i kontroliše temperature u kolektoru i u akumulacionom bojleru.
Pomoću njega korisnik može funkcionisanje solarnog sistema prilagoditi svojim potrebama.
Osnovne karakteristike:

kontroler 2
7-segmentni led displej sa dve cifre;
3 svetleće diode za prikazivanje radnog statusa
3 tastera za podešavanje;
3 ulaza za termosenzore– jedan za merenje temperature solarnog panela i dva za merenje temperature u akumulacijskom bojleru;
3 izlaza