SEIDO

Solarni Sistemi SEIDO

SEIDO I NAJNOVIJA TEHNOLOGIJA SOLARNIH SISTEMA  ZA GREJANJE VODE

SOL                                                              Сеидо

 

SEIDO  Prednosti :

• Upotreba tokom godine • Besplatna energija i nezavisnost od poskupljenja struje. • Jednostavna integracija u

objektima • Visoka efikasnost • Nema pregrevanja ni zamrzavanja sistema • Apsorbuje toplotu i ako je oblačno

vreme 150 do 200 W/m2 • Ne zadržava sneg na povšini • Visoka otpornost,vakuumska cev od borosilikatnog

stakla • Cev-izdržava grad do 35mm prečnika • Poseduje sertifikate EN 1297,TUV ,QAC,DIN I SPF protokol sa

Instituta za solarnu tehnologiju(Swiss Reperswill) • Direktan vacum izvučen iz 10-5 Pa,rad bez konvektivnih

gubitaka • Suva veza između toplotne cevi i kolektorskog sakupljača

 

SEIDO 1-16

Vakumski  СЕИДО 1 solarni kolektori tip Seido 1 sa 16 vakumskih cevi • Vakuumska cev Ø 100 sa ravnim apsorberom • Apsorbciona površina 2.8m2 • Dimenzije 2126x1920x175mm • Težina 100kg • Pad pritiska po modulu za 20I/h-12mbar • Količina 0.96I • Ugao nagiba 15°do 90° • Ispitni pritisak -12bar • Dozvoljeni radni pritisak-6 bar • Maksimalna radna temperatura 190° • Temperatura stagnacije fluida 247°C

 

SEIDO 5-16

Vakumski СЕИДО 5 solarni kolektori tip Seido 5 sa 16 vakuumskih cevi • Vakuumska cev Ø 100 sa ravnim apsorberom • Apsorbciona površina 3,16m2 • Dimenzije 2126x1920x175mm • Težina 100kg • Pad pritiska po modulu za 20I/h-12mbar • Količina 0.96I • Ugao nagiba 15°do 90° • Ispitni pritisak -12bar • Dozvoljeni radni pritisak-6 bar • Maksimalna radna temperatura 190° • Temperatura stagnacije fluida 247°C