Solarni invertori

Invertor za fotonaponski sistemi

Pogodan je za autonomne i hibridne sisteme za snabdevanje električnom energijom za vlastitu potrošnju sa instalacijom povezanom na mreži sa snagom za  neelektrificiranihe objekate. Najnoviji dizajn sa ugrađena dva kontrolera – jedan za napajanje -punjenje baterije od mreži, a drugi od fotonaponske panele.

  • Inovativni invertor je mnogo više od invertora To je inteligentan integrisani system koji efikasno upravlja generisanom solarnom energijom i skladišti višak u baterije za kasniju upotrebu

Invertori 0

  • Druga prednost AS serije invertora je sposobnost povečanja snage sistema  paralelnim povezivanjem više invertota  paralelno – do 24 kW na izlazu (samo za  modele sa 4048 izlazne snage 4 kW). Omogućeno je povezivanje  trofaznih kola, ukoliko je potrebna takva snaga. Invertor  je lagan i lako je instalira. Poseduje takođe  LCD displej + LED.

OFF greed

Opcija prioriteta “ mreže ili solar “ se postavlja na LCD , tako korisnici mogu ograničiti rad na mreži za maksimalno iskorišćavanje solarne energije. Korisna funkcionalnost uređaja je ulazni napon u rangu od 90 do 280VAC. Ovo je važno i veoma korisno za područja sa nestabilnom mrežom.

MPPT Invertor/Maximum power point tracking Inverter/

Invertor AS4048MPPT (tri u jedan): 5000VA/4,0kW

Kombinuje funkcije invertora, MPPT solarni kontrolera sa jednim ulazom i AC punjača KOVEX SRB SOLAR

– punjač od mreži  230Vac/ 50Hz;

– MPPT solarni kontroler 3000W, 60A, MPPT 60-115VDC,

Voc = 145VDC

Cena bez PDV: 1150,00EUR

PWM Invertor /Pulse Width Modulated Inverter/

Invertor AS2424PWM (tri u jedan): 3000VA/2.4kW solarni invertori

Kombinuje funkcije  invertora, PWM solarnog kontrolera sa jednim ulazom   i AC punjača

– punjač od mreži  230Vac/ 50Hz;

– PWM solarni kontroler 24VDC, 50A, PWM 30-32VDC,

Voc = 60VDC

Cena bez PDV:650,00 EUR

 

Invertor AS4048PWM (tri u jedan): 5000VA/4,0kW

Kombinuje funkcije  invertora, PWM solarnog kontrolera sa jednim ulazom i AC punjača

– punjač od mreži  230Vac/ 50Hz;      PH1800M KOVEX

– PWM solarni kontroler 48VDC, 50A, PWM 60-72VDC,

Voc = 90VDC

Cena bez PDV:950,00 EUR

 

Ime (Obavezno)

Email (Obavezno)

Opis

Tekst Vaše Poruke