Sheme

Solarno grejanje sheme

Solarno grejanje sheme

Poređenje efikasnosti Seido vakuumskih kolektora sa drugim kolektorima:
1. Veća efikasnost vakuumskih kolektora za više od 2 puta u letnjem periodu od ravnih kolektora, i do 4,5 – 5 puta u zimskom periodu.
2. Minimalni uticaj vetra na vakuumske kolektore (uslovljeno je cevastom konstrukcijom vakuumske cevi).
3. Mnogo veća izolacija vakuumske cev, u poređenju sa ravnim kolektorima.
4. Efekat termodiode – nema odavanja toplote ka spoljnoj sredini.
5. Mnogo dinamičniji rad vakuumskih kolektora.
6. Više radne temperature vakuumskih kolektora.
7. Brza instalacija (svaka cev funkcioniše nezavisno jedna od druge) , energetski nezavisna konstrukcija.
8. Laka zamena cevi zbog suve veze između vakuumske cevi i kućišta-kolektorske cevi.
9. Efikasnost pri oblačnom vremenu 150 – 200W/m2
10. Ne zadržava sneg i prašinu.
11. Visok kvalitet borsilikatnog stakla, omogućava otpor cevi na grad prečnika do 35 mm.

 

solarno grejanje sheme 13 14