Solarno navodnjavanje

SOLARNI   PUMPNI  SISTEMI                                                                                                       

Solarno navodnjavanje

Objekat Solarno navodnjavanje /Grad Irig 2016/04/21

Pumpe za  solarno navodnjavanje su najoptimalnije Rešenje što se tiče isplativosti i održavanja kompletnog sistema u Eksploataciji.
Električnu Energiju za rad Pumpe obezbeđuju Fotonapnski Paneli, koji su priključeni preko invertora koji upravlja radom Pumpe i obezbeđuje max. Efikasnost pokretanje i rad pumpe pri minimalnoj količini el. energije.
Solarne pumpe imaju bolju efikasnost (30%÷50%) od klasične Pumpe sa Naizmeničnom strujom .

Objekat Solarno navodnjavanje /Grad Irig 2016/04/21

Objekat Solarno navodnjavanje /Grad Irig 2016/04/21

Prednosti solarnih pumpi:
•    bez troškova i računa za struju i gorivo
•    savladavanje velikih visinskih razlika
•    dugoročno isplativije od benzinskih agregata
•    ekološko rešenje
•    bez buke
•    minimalno održavanje.

 

 

NOVO

Objekat u Baču

                   

Invertori za pretvaranje solarne elektrićne energije u naizmeničnu za napajanje AC pumpi

Invertor služi da Jednosmernu struju koju proizvode Fotonaponski Paneli pretvori u naizmeničnu .

Za sve trofazne Pumpe, Snage od 1,0kW÷37kW.

                                         

 

 

 

 

                                                                              

 

Potapajuće Pumpe sa AC napajanjem

U kombinaciji sa Invertorom napravljene od Prohroma u zavisnosti od potrebne snage Prečnik od 4“÷10“ pokrivaju dijapazon opsega Perfomansi: Q= 2 m3/h ÷ 215 m3/h; H= 40 m ÷ 320 m.Bilo koje zahteve i potrebe za Vodom VSP Sistem omogućava u:Navodnjavanje, Kap po Kap zalivanje,Kućni vodovod

                       

 

       

 

 

Potapajuće Pumpe 4“ sa ugrađenim invertorom

  • Napajanje AC strujom 90÷265Vac ili DC strujom 90÷340Vdc.
  • Napajanje sa Fotonaponskih Panela
  • Napajanje sa Vetrogeneratora.
  • Napajanje preko Agregata.
  • MPPT funkcija koja obezbeđuje maksimizaciju iskorišćenja Sunčane Energije preko Fotonaponskih Panela
  • CM Multi Power kontrol Modul , postavljen nadzemno,nadgleda električni i hidraulični deo Pumpe: podnaponske i prenaponske zaštite, preopterećenja Pumpe, rad pumpe bez vode.

 

Potapajuće pumpe sa direktnоm DC napajanjem (70 – 190 VDC) od fotonaponskih panela

     

 

250SDS-D serije su potapajuće pumpe visokih perfomansi eksploatacije gde pri niskim naponima (12V-30 V) i snagama do 35 Wati omogućava nesmetani rad. Ova serija pumpi omogućava distribuciju vode na velikim daljinama, a energiju napajanja koristi iz solarnih panela , vetrogeneratora, baterija ili u kombinaciji sva tri vida.
Pošto se koriste kao potapajuće pumpe pravljene su od 314 i 316 nerđajućeg čelika ili samo od 316.
Ono što čini praktičnost ovu seriju pumpe jeste jednostavnost postavljanja i eksploatacije .

SUN-PUMP-PIC-2SCS Serije su pumpe veće snage od 150 W do 3000 W. Pumpe rade na napon između (24 V-240 V) bez potrebe za održavanjem.
Pošto su pumpe velike snage koristi se potpuno drukčija konstrukcija sa stalnim magnetima , bez elektronike i  četkica.Pumpe imaju samopodmazivanje i poseduju višestepeni centrifugalni rotor.
Otporne su na mineralne komponente koje sadrži voda kao i alge.

400Kontroler-SunPumpsPCA i PCC serija kontrolera jednosmerne struje napravljen kao interfejs između izvora napajanja i elektro motora koji vrši optimizaciju rada el. motora u uslovima rano jutarnjim i kasno večernjim kada solarni paneli nerade sa maksimalnom snagom.
Pored obezbeđivanja max.iskorišćenosti el. energije iz panela, kontroler omogučava potpuno       upravljanjem pumpe preko broja obrtaja kao uključenje i isključenje pumpe koje reguliše dobijanjem informacije od senzora nivoa vode u rezervoaru.
Kontroler je vodootporan , a modeli PCC poseduje LCD displej na kome možete pratiti rad.

 

Solarno navodnjavanje                     Без име