Ventilator konvektori

Sistem “Ventilator konvektor”

Sistem “Ventilator konvektor” je vrlo pogodan za bilo koji tip HVAC sistema koji koriste vodu. Jedinica se može koristiti za sve  poznate vodo – grejne izvore, kao što su čvrsti, tečni ili gasni gorionici, kamini ili grejne pumpe na vodu ili vazduh .

Neke od najefikasniji jedinica na vodeni izvor rade u režimo grejanja od 50/40°С i režimu hlađenja od 7/12°С. Naš sistem lako održava visoku efikasnost u gornjim uslovima , pa čak čini da se mogu koristiti obnovljivi geometralni izvori , eliminišući potrebu za agregatnim telom .

Ventilator Konvektor se mogu koristiti za stambene objekte, kancelarije i poslovne prostorije. Elegantnog su dizajna te se lako uklapaju i bilo koji unutrašnji prostor. Takođe postoje verzije sa mogućnošću ugradnje u spuštene plafone ili lažne zidove.

Ventilator konvektori

Ulaganjem u sistem Ventilator Konvektor stičete prednost u grejanju ili hlađenju vašeg doma , kancelarijeili poslovnog prostora koristeći najekonomičniji izvor hladne ili tople vode.

 

Vodeni ventilator konvektori

 

   MODEL 55° GREJANJE Kw 8° HLAĐANJE Kw CENA SA PDV

URO

 

KF 030          ZA MONTAŽA NISKO NA ZIDU ILI NA TAVANU

 

 V1 1,9 1,6 294
KF 045          ZA MONTAŽA NISKO NA ZIDU ILI NA TAVANU 3,2 2,6 332
KF 060          ZA MONTAŽA NISKO NA ZIDU ILI NA TAVANU 4,3 4,0 368
KF 080          ZA MONTAŽA NISKO NA ZIDU ILI NA TAVANU 5,5 4,3 416
FP-Victoria    ZA MONTAŽA VISOKO NA ZIDI

 

 

V2 4,0 3,5 288
GEOTOK-10    STOJEĆI

 

 

 V3 10,5 9,2 464
GEOTOK-12     STOJEĆI

 

 

 

 Ventilator konvektori 12,2 11,3 536
GEOTOK-15  ZA UGRAĐIVANJE NA TAVANU

 

 

 

 

 V5 15,3 12,8 520